Szkola_Zabierzow     Tylko dzisiejsi siedemdziesięciolatkowie mogą jeszcze pamiętać słynne niegdyś hasło budowy „tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.
Właśnie w tym narodowym projekcie powstała zabierzowska podstawówka. W sumie w ramach akcji wybudowano ich 1417. Wyglądały niemal identycznie, bo większość powstała na podstawie standardowych projektów. Miały dwie lub trzy kondygnacje i były stawiane z prefabrykatów. Wszystkie przypominały szare, betonowe klocki. „Tysiąclatki” miały spełniać nie tylko cele oświatowe. Projektowane były również z myślą o celach militarnych. Podobnie jak zabierzowska placówka, w razie wybuchu działań wojennych miały w nich powstawać szpitale polowe, a wiele z nich posiadało schrony przeciwlotnicze.
Zabierzowska szkoła była budowana od 1958 roku i została otwarta w październiku 1962 roku. Zaprojektowano ją dla 300 uczniów. Na początku liczyła 12 klas lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, stołówkę i salę gimnastyczną.


W okresie działania tzw. zbiorczych szkół gminnych uczyło się w niej jednocześnie ponad 650 uczniów w 26 oddziałach, a zajęcia kończyły się wieczorem.
Reforma powołująca gimnazja dała na chwilę oddech przepełnionej podstawówce. Ale nie na długo. Obecnie uczy się tu blisko 450 uczniów w 15 salach, w części zaadaptowanych z pomieszczeń kiedyś pełniących funkcje administracyjne. Nauka nadal odbywa się na dwie zmiany, a lekcje kończą się o godzinie 17-tej.

Paradoksalnie w żadnej innej szkole w naszej gminie nauka nie trwa aż tak długo! Jakby nie patrzeć zabierzowska podstawówka to niechlubny przypadek na gminnej edukacyjnej mapie.
Dostrzeżono tę sytuację już w 2010 roku i wtedy gmina zamówiła projekt rozbudowy szkoły,a następnie uzyskała wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę. Zapewne znaczna kosztorysowa kwota (ok. 12 mln zł) i jednocześnie rozpoczęta budowa Centrum Usług Obywatelskich zwanego Ratuszem, w nieokreśloną przyszłość odciągała decyzję o rozbudowie szkoły. Brak determinacji ze strony władz gminy i partykularne interesy części radnych spowodowały, że kończył się termin ważności zezwolenia na budowę. Aby nie przepadł, w ubiegłym roku rozpoczęto tzw. pierwszy etap rozbudowy szkoły polegający na uprządkowaniu dróg dojazdowych i budowie miejsc parkingowych.
W tym miejscu warto wspomnieć o inicjatywie i determinacji radnych z Zabierzowa, którzy na jesieni ubiegłego roku wprowadzili do budżetu dodatkowo kwotę 300 tys. zł, by rozpocząć budowę jeszcze w tym roku i zabezpieczyli finansowanie rozbudowy w latach 2015-2017, wprowadzając zadanie do wieloletniego planu finansowego gminy.
Jeśli wierzyć majowym zapewnieniom wójta, przetarg jest przygotowywany i niebawem zostanie wyłoniony wykonawca. Trzymamy za słowo, tylko nie wiedzieć dlaczego (jest już wrzesień) przetarg nie został jeszcze ogłoszony?
Oby nie spełniał się inny scenariusz – „Poczekajmy, bo po wyborach zmienią się radni, a nowi może zrezygnują z rozbudowy szkoły”.

Jerzy Cywicki