Rada_gminy_2014_f

W jesiennych wyborach samorządowych o mandat radnego ubiegało się 91 kandydatów. Rekordową liczbę kandydatów zarejestrowano w okręgu wyborczym nr 19, obejmującym miejscowości Burów i Balice. Tam o mandat radnego ubiegało się aż siedmiu kandydatów.
Najwyższą liczbę głosów poparcia, bo aż 412, a jednocześnie ponad 92 % poparcie, uzyskał Stanisław Dam w okręgu wyborczym nr 17, obejmującym miejscowość Nielepice. Drugi, równie wysoki wynik, 396 głosów i prawie 89 % poparcia, uzyskała Maria Kwaśnik w Aleksandrowicach.
Niezaprzeczalnie największym zwycięzcą jesiennych wyborów była Elżbieta Burtan, po raz trzeci ubiegająca się o funkcję wójta gminy. Zwycięstwo w pierwszej turze z blisko 70 procentowym poparciem świadczy o wysokiej ocenie i zaufaniu jakim wyborcy darzą gospodarza naszej gminy.

Wszystkim wybranym gratulujemy.

Rada liczy 21 radnych którzy pomiędzy sesjami Rady Gminy pracują w 8 stałych komisjach:

KGł – Komisja Główna tworzona z członków Prezydium Rady i przewodniczących klubów
Przewodnicząca: Maria Kwaśnik, członkowie komisji: Andrzej Krawczyk, Henryk Krawczyk, Józef Szumiec.
KPl – Komisja Planowania i Rozwoju Gminy
Przewodniczący: Tadeusz Brzuchacz, członkowie komisji: Andrzej Krawczyk, Maria Kwaśnik, Wojciech Stępień, Jan Surówka, Józef Szumiec.
KEd – Komisja Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej
Przewodniczący: Jerzy Cywicki, członkowie komisji: Stanisław Dam, Jerzy Dąbek, Tadeusz Jojczyk, Tomasz Kasprzyk, Wojciech Stępień.
KRe – Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Wiesław Czajowski, członkowie komisji: Jerzy Kowalik, Edward Rogóż, Jan Surówka, Jan Szczepański, Katarzyna Zielińska.
KKo – Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Przewodniczący: Stanisław Dam, członkowie komisji: Tadeusz Brzuchacz, Kazimierz Kapelan, Jacek Kozera, Edward Rogóż, Jan Szczepański.
KSt – Komisja Statutowo-Regulaminowa, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący: Edmund Dąbrowa, członkowie komisji: Jerzy Cywicki, Jerzy Dąbek, Dorota Kęsek, Jacek Kozera, Katarzyna Zielińska.
KPr – Komisja Promocji, Kultury i Sportu
Przewodniczący: Jerzy Kowalik, członkowie komisji: Tadeusz Brzuchacz, Tadeusz Jojczyk, Tomasz Kasprzyk, Dorota Kęsek, Jan Surówka.
KBu – Komisja Budżetu i Finansów Gminy
Przewodniczący: Wojciech Stępień, członkowie komisji: Tadeusz Brzuchacz, Wiesław Czajowski, Edmund Dąbrowa, Kazimierz Kapelan, Jacek Kozera, Edward Rogóż, Jan Surówka.

* Mimo naszej prośby nie otrzymaliśmy zdjęcia, a niska jakość zdjęć zamieszczonych w serwisach internetowych i ulotkach wyborczych wyklucza ich wykorzystanie w naszej publikacji.