działka przy ul. Krakowskiej    Radni reprezentują Mieszkańców i starają się zapewnić środki finansowe w budżecie gminy na realizację zgłoszonych wniosków i różnych potrzeb. Dla przykładu w Zabierzowie liczącym prawie 5,5 tys. stałych mieszkańców największą kwotę 5 mln 350 tys. zł  w tegorocznym budżecie przeznaczono na rozbudowę szkoły podstawowej. Zakończenie rozbudowy tej placówki oświatowej przewidziano na maj 2018 r.

W projekcie budżetu gminy, który otrzymali radni nie było wielu potrzebnych inwestycji. Ostatecznie w uchwalonym przez radnych budżecie znalazło się kilkanaście nowych zadań. Udało się wprowadzić m.in. urządzenie parkingu i miejsca pod targ na działce gminnej przy ul. Krakowskiej obok kościoła w Zabierzowie. Na to zadanie przewidziano kwotę 56 tys. zł. Warto przypomnieć, że pod koniec 2015r. Gmina Zabierzów zakupiła wymienioną działkę. Kolejna sprawa – niezbędny jest remont budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z powodu pęknięć ścian szczytowych od strony remizy OSP, a także konieczna jest wymiana dachu. Na projekt modernizacji więźby dachowej z dostosowaniem pomieszczeń strychu na cele użytkowe przyznano kwotę 70 tys. zł.

Edmund Dąbrowa