KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
  10 lutego obchodziliśmy w tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu. Obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – realizatorów unijnego programu S@fer Internet.

    „Wirtualny świat Internetu – korzyści i zagrożenia” był tematem lutowego wykładu dla słuchaczy Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zabierzowie. Wykładowca – mgr Jerzy Cywicki, wieloletni nauczyciel informatyki i dyrektor zabierzowskiej szkoły, radny gminy a zarazem dyrektor Wydziału Informatyki w Starostwie Powiatowym w Krakowie w przystępny i obrazowy sposób przybliżył skomplikowaną, jak by się mogło wydawać na początku, wirtualną rzeczywistość globalnej sieci Internet.

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że Internet, a właściwie jego protoplasta Arpanet powstał 45 lat temu. Co prawda jego dostępność dla środowisk pozaakademickich stała się możliwa dopiero z początkiem lat 90-tych, ale popularność Internetu gwałtownie wzrosła wtedy, gdy pojawiły się pierwsze, ilustrowane grafiką strony internetowe.
Według raportu organizacji We are social, na kuli ziemskiej jest już 3mld użytkowników Internetu. To stanowi ponad 42% wszystkich ludzi na świecie.

W 2014 roku Internet dotarł do kolejnych 525 milionów nowych użytkowników. Statystyki pokazują, że w Polsce mamy 25,7 mln  użytkowników Internetu, to 67% populacji naszego kraju, z której aż 13 milionów (34%) Polaków aktywnie korzysta z mediów społecznościowych. To ponad 730 tys. osób więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Polska, ze średnim czasem przebywania w sieci wynoszącym 4,9 h/dobę, zajmuje 13 miejsce na świecie. W mediach społecznościowych spędzamy średnio 2,1 h/dobę, co jest wynikiem nieco poniżej średniej światowej.

Internet stał się powszechnym zjawiskiem we współczesnym świecie – wiele osób nie potrafi sobie wyobrazić bez niego życia. I nic w tym dziwnego, bowiem wynalazek ten służy do różnych celów, głównie: pracy, nauki i rozrywki, a używany jest zarówno przez osoby młodsze jak i starsze.

„Celem tego wykładu nie będzie zniechęcenie Państwa do Internetu, a raczej pokazanie katalogu możliwych niebezpieczeństw, uwrażliwienie Państwa na zagrożenia i pokazanie jak obronić się przed nimi” – zaznaczył na wstępie wykładowca. I rzeczywiście, o ile katalog korzyści jakie można odnieść
z usług dostępnych w Internecie w większości znany był uczestnikom wykładu, to o zagrożeniach niewielu zdawało sobie sprawę. A jak się okazuje jest ich bez liku.

Anonimowość – nigdy nie wiadomo, kto tak naprawdę siedzi „po drugiej stronie” monitora i jakie ma zamiary. Wiele osób wykorzystuje tę cechę Internetu do nieuczciwych celów.

Cyberprzemoc – prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi elektronicznych, takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne i inne.

Piractwo komputerowe – bywa, że nie zdajemy sobie sprawy, że Internet daje możliwości nieświadomego wejścia w konflikt z prawem. To przestępstwo komputerowe przeciwko mieniu polega na nielegalnym nabywaniu bądź rozpowszechnianiu materiałów chronionych prawem autorskim z pomocą technologii komputerowych. Najczęstsze formy piractwa obejmują obrót nielegalnym oprogramowaniem, bądź materiałami multimedialnymi zwłaszcza muzyką i filmami.

Włamania i kradzieże – bez naszej wiedzy i przyzwolenia pozyskiwane są nasze dane osobowe, loginy i hasła, a do naszych komputerów dostają się wirusy, trojany i programy szpiegujące.

Oszustwa – podstępne uzyskiwanie haseł dostępu do stron internetowych, także kont bankowych użytkownika, za pośrednictwem e-maili (ang. phishing) lub przekierowanie na fałszywe strony internetowe (ang. pharming).

Wyłudzenia – zdarzają się najczęściej na serwisach aukcyjnych, ale także przy niefrasobliwym zamówieniu z pozoru darmowych rzeczy i usług bez wnikliwego zapoznania się z obszernym regulaminem, którego zatwierdzenie rodzi konsekwencje finansowe.

Spam – niechciana korespondencja zalewająca falą reklam i ofert skrzynki e-mail.

Przemoc w grach – wyniesione ze świata gier zasady i normy postępowania wypaczają podstawowe wartości moralne, powodują pomieszanie tego co dobre, z tym co złe. Badania naukowe potwierdzają, że osoby grające w gry zawierające przemoc stają się agresywne wobec innych ludzi i  mają obniżony poziom empatii.

Uzależnienie – częste korzystanie z Internetu może prowadzić do uzależnienia. Uzależniony izoluje się od społeczności, każdą wolną chwilę spędzając przed monitorem i surfując po stronach internetowych. W końcu  zapomina o codziennych obowiązkach, rodzinie oraz znajomych. Uzależnienie od Internetu odbija się nie tylko na psychice, ale też na zdrowiu – mogą pojawić się takie schorzenia jak: fobie społeczne (lęk przed kontaktem z ludźmi w realnym świecie, strach przed opuszczeniem mieszkania), wady wzroku i postawy, a także bezsenność, nerwica i depresja.

„Jesteśmy dorośli, nasze pokolenie poznaje Internet jako coś dotąd nieznanego, więc
z natury jesteśmy ostrożni i nieufni, ale nasze dzieci, wnuki traktują komputer i sieć  jak nierozłączną część swojego świata. Właśnie ich dotyczy większość niebezpieczeństw, o których była mowa na wykładzie. Wykorzystajcie Państwo zdobytą dzisiaj wiedzę i bądźmy czujni. Katalog zagrożeń nie jest zbiorem zamkniętym.”
– podsumował wykład Jerzy Cywicki.

Wykłady Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizowane są przez Stowarzyszenie Porozumienie Podkrakowskie. W semestrze wiosennym odbędzie się cykl wykładów przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Więcej szczegółów na stronie: www.porozumieniepodkrakowskie.pl

Słuchaczka

 Publikacja artykułu i fotografii za zgodą redakcji gazety „Czas Gminy Zabierzów”. Tytuł oryginalny: „W sieci”.