PR_awersPrawo jazdy dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego wydaje Starosta Krakowski.

Aby otrzymać ten dokument należy w kolejności:

1. Udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem określonej kategorii

2. Udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Filia w Węgrzcach gdzie zostaje wygenerowany
w formie wydruku Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Dokumenty niezbędne do uzyska PKK to:
– dowód osobisty lub poświadczenie zameldowania wystawione przez urząd gminy
– orzeczenie lekarskie
– 1 kolorowe zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
– zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do uzyskania prawa jazdy (gdy osoba jest niepełnoletnia)
– wniosek (dostępny w Starostwie lub na stronach internetowych)
– upoważnienie (w przypadku załatwiania sprawy przez osobę trzecią)

3. Z otrzymanym wydrukiem PKK należy udać się do Ośrodka Szkolenia Kierowców celem odbycia szkolenie na prawo jazdy.

4. Po zakończonym szkoleniu należy zdać egzamin państwowy
w Ośrodku Ruchu Drogowego.

5. Po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania (drogą elektroniczną) informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego Wydział Komunikacji zamawia dokument prawa jazdy. Po około 2 tygodniach od egzaminu dokument jest gotowy do odbioru. Status sprawy można sprawdzić tu:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

6. Po odbiór gotowego dokumentu należy zgłosić się z dowodem osobistym w Filii Starostwa
w Węgrzcach. Opłata za dokument wynosi obecnie 100,50 zł.
Opłatę można uiścić na miejscu w filii banku lub dostarczyć wydruk z przelewu na konto:
90 1560 0013 2568 2812 5880 0026
(za wydanie prawa jazdy).

Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę należy złożyć w:
Starostwie Powiatowym w Krakowie Filia w Węgrzcach
Referat I Praw Jazdy
ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce.

Urząd pracuje:
poniedziałek od 9.00 – 17.00
wtorek-piątek od 7.30 – 15.30

Informacja pod nr tel.
12 259 34 36

UWAGA:
W celu wydania Profilu Kandydata na Kierowcę należy zgłosić się do tut. urzędu najpóźniej 15 minut przed zakończeniem dnia pracy.

Marian Prusik