Do końca grudnia 2018 roku powstanie koncepcja programowa „Budowy Obwodnicy Zabierzowa”. Prace wykonuje firma: Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic, która zaoferowała wykonanie koncepcji programowej za kwotę 3.229.172 zł. Firma sporządza dokumentację dla odcinka drogi – od węzła Modlniczka do włączenia projektowanej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 79 w Rudawie (za drogą do Niegoszowic).

W ramach realizacji umowy wykonano już inwentaryzację terenu. Przyjęto wstępne rozwiązania drogowe i mostowe. Rozpoczęto też prace związane z wykonaniem dokumentacji geologicznej. Prace geologiczne rozpoczną się w okresie letnim. Roboty te zostaną wykonane do końca grudnia tego roku. Natomiast w okolicach września br. dokumentacja koncepcyjna zostanie przedstawiona mieszkańcom.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłosić przetarg na „zaprojektuj i wybuduj” Obwodnicy Zabierzowa w lutym 2019 r. Natomiast rozpoczęcie budowy obwodnicy GDDKiA  zaplanowała na 2021 r.

Niestety niepokojące informacje pojawiły się na sesji Rady Gminy Zabierzów w kwietniu. Radny z Brzezia stwierdził, że nie zgadza się z wyznaczonym przebiegiem trasy obwodnicy. Poinformował, że został złożony protest przez mieszkańców do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby trasę obwodnicę przesunąć jak najdalej od zabudowań Brzezia (bliżej rzeki Rudawy). Każda inwestycja ma swój czas na przygotowanie do realizacji, uzyskiwanie pozwoleń lub ewentualne  odwoływanie się od decyzji. Tymczasem przed wydaniem decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie nikt z mieszkańców Brzezia nie kwestionował przebiegu trasy i nie protestował. Wówczas odwołanie złożyła tylko jedna osoba z Karniowic. Decyzja środowiskowa stała się ostateczną 28 października 2016 r. Trzeba podkreślić, że decyzja środowiskowa jest dokumentem, który ostatecznie określa trasę przebiegu obwodnicy.

Edmund Dąbrowa