Już dziś w godzinach szczytu ciężko włączyć się do ruchu na DK 79 mieszkańcom Rudawy, Nielepic, Młynki. Oddanie do użytku obwodnicy Zabierzowa jeszcze bardziej spotęguje istniejący problem. O potrzebie przebudowy skrzyżowań DK 79 z wjazdami do Rudawy, Nielepic, Młynki informowałem władze naszej gminy na jesiennym zebraniu w Nielepicach. W tej sprawie wystosowałem również pismo do: GDDKiA oraz Wójta Gminy Zabierzów.

Sprawa była poruszana na sesji Rady Gminy. Problemu nie wolno odkładać na później.

Skrzyżowania powinny być przebudowane przed oddaniem do użytku obwodnicy Zabierzowa.

Stanisław Dam