OswiadczenieCzuję się w obowiązku wobec Państwa, a także moich sąsiadów i wyborców poinformować, że w związku z wydawaniem PANORAMY spotkałem się niedawno z praktykami przypominającymi zamierzchłe czasy PRLu. Konkretnie chodzi o tłumienie krytyki prasowej i fakt nadużycia stanowiska, o którym piszę w moim, publikowanym obok oświadczeniu.

Gazeta PANORAMA, którą trzymacie Państwo w ręku, jest wydawnictwem niezależnym, zarejestrowanym zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a co ważne, współredagowanym z ludźmi, którzy nie obawiają się podpisywać artykułów własnym nazwiskiem. Jak można przeczytać w stopce redakcyjnej, treść artykułów jest wyrazem wiedzy, poglądów i emocji autora, a za te wydawca nie ponosi odpowiedzialności, mogąc co najwyżej odmówić publikacji.

Zamieszczone obok oświadczenie odczytałem i złożyłem na ręce Przewodniczącej Rady i do protokołu na styczniowej sesji Rady Gminy.

Jerzy Cywicki