Sołtys Sołectwa Balice wraz z członkiem Rady Sołeckiej złożyli do Rady Gminy Zabierzów skargę na zachowanie radnych, w której to przytoczone są niestety nieprawdziwe wypowiedzi. Ale od początku…

Jak wszyscy dobrze wiedzą ul. Akacjową w Balicach etap II udało się wykonać w 2017 roku, przy dużej determinacji mieszkańców Balic, oraz przychylności Rady Gminy Zabierzów, zwłaszcza że w tym czasie w podejmowaniu uchwał brało udział 20 radnych. Rada Gminy Zabierzów jako organ uchwałodawczy przeznaczyła środki na realizację ul. Akacjowej, a Wójt Gminy Zabierzów jako organ wykonawczy odpowiadał za wykonanie uchwały. Będąc na wielu spotkaniach w Gminie Zabierzów zawsze podziękowania za wykonane zadania w sołectwie są kierowane do Rady Gminy Zabierzów oraz do Wójta Gminy Zabierzów – niestety nie w Balicach, za co osobiście jako radna tego sołectwa ubolewam, bo wiem, że Radzie Gminy Zabierzów za to że ul. Akacjowa powstała podziękowania się należą, chociaż nikt ich nie oczekuje – po prostu tak wypada. Na ostatnim zebraniu w Sołectwie Balice, które odbyło się 21.04.2018r sołtys Balic serdecznie podziękował Wójt Gminy Zabierzów za wykonanie ul. Akacjowej natomiast nie wspomniał o Radzie Gminy Zabierzów, co uważam za nietaktowane.

Na sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 26.04.2018 roku w przerwie obrad, kiedy większość radnych była w pomieszczeniu socjalnym, powiedziałam do sołtysa sołectwa Balice: „Panie Kazimierzu, skoro na ostatnim zebraniu w Balicach, tak serdecznie podziękował Pan Pani Wójt za wykonanie ul. Akacjowej, to może wypadałoby podziękować Radnym Gminy Zabierzów” i tyle.
Niestety Sołtys Balic uważa inaczej i trudno mu powiedzieć Radnym Gminy Zabierzów, po prostu dziękuję…. lepiej złożyć skargę na radnych i bezpodstawnie ich oczernić.

Drodzy koledzy i koleżanki Radni Gminy Zabierzów w imieniu swoim i mieszkańców Balic, Burowa i Szczyglic dziękuję Wam za to, że poparliście mnie w staraniach o realizację ul. Akacjowej – to dzięki Wam ulica ta jest wizytówką Balic, po której można bezpiecznie się poruszać.

DZIĘKUJĘ!!!

Katarzyna Zielińska