Uchwała nr XVI/173/16 Rady Gminy Zabierzów w sprawie planowanej budowy pasa startowego.

    Rada Gminy Zabierzów wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie propozycji budowy nowego pasa startowego na lotnisku w Balicach. Ścieżka schodzenia nowego pasa zostanie przesunięta w kierunku zabudowań pobliskich miejscowości a zwłaszcza Rząski i Szczyglic. W mniemaniu Rady Gminy Zabierzów dotychczasowa infrastruktura lotniskowa pozwala na obsługę na dotychczasowym poziomie operacji lotniczych, a nawet ich zwiększenie bez konieczności budowy nowego pasa startowego. Według posiadanej wiedzy Rada Gminy Zabierzów stwierdza, że w przypadku konieczności remontu istniejącego pasa startowego istnieje możliwość wykonania takich prac bez przerywania obsługi lotniczej.

    W ocenie Rady Gminy Zabierzów planowana inwestycja w istotny sposób spowoduje znaczne utrudnienia dla okolicznych mieszkańców, którzy w obecnej chwili borykają się już ze zwiększającym się na tym obszarze ruchem statków powietrznych. Należy również podkreślić, iż tego rodzaju inwestycja koliduje z istniejącymi na tym terenie aktami prawa miejscowego, określającymi przestrzenny ład i porządek, a zwłaszcza stanowi w tym względzie rozwiązanie naruszające utrwalone relacje w zakresie zagospodarowania i zainwestowania tego obszaru.

 

    Tym samym Rada Gminy Zabierzów w trosce o dobro oraz interesy mieszkańców miejscowości sąsiadujących z Portem Lotniczym, żywot- nie zaniepokojona wszelkimi planami budowy pasa startowego o wskazanej powyżej lokalizacji wyraża dezaprobatę dla pomysłu tej inwestycji, co do której istnieją realne wątpliwości związane z jej emisyjnym oddziaływaniem.

    W tym stanie rzeczy Rada Gminy Zabierzów wzywa za- rząd spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II sp. z o.o. do natychmiastowego zrewidowania stanowiska w tej sprawie i odstąpienia od planów budowy rzeczonego pasa startowego, a także poszanowania interesów lokalnej społeczności przy zamierzeniu dalszego rozwoju Portu Lotniczego.

31 marca 2016 roku, Rada Gminy Zabierzów zaprotestowała przeciwko budowie nowego pasa startowego, wspierając głos mieszkańców. Nad uchwałą głosowało 17 Radnych – i jak sprawdziliśmy – wszyscy byli za przyjęciem rezolucji.

Wsparcie Rady to znak dla mieszkańców, że ich przedstawiciele wybrani w demokratycznych wyborach „stoją” po ich stronie. To bardzo dobry znak. Zastanawia jedynie, co będzie dalej? Kampania informacyjna MPL ruszyła pełną parą, przygotowania do inwestycji trwają, a mieszkańcy zagrożonych hałasem wsi wciąż z niepokojem patrzą w niebo… gdzie mieszkaniec ma „partykularny interes” rezolucja…i co dalej?

Pytania do ekspertów można zadawać pod adresem: nowadrogakrk@krakowairport.pl

 Publikacja artykułu za zgodą redakcji gazety „Czas Gminy Zabierzów”.