Szczyglice były kiedyś miejscowością do której przyjeżdżali mieszkańcy Krakowa na wypoczynek. Pod Skałą Kmity odbywały się zabawy inaczej mówiąc spotkania towarzyskie. Kursował dodatkowy autobus „L” w niedzielę spod dworca głównego dowożąc mieszkańców Krakowa do wspomnianej już wcześniej Skały Kmity.

To wszystko teraz się zmieniło. Przez Szczyglice została wybudowana obwodnica Krakowa przecinając Szczyglice na połowę. Przez obwodnicę kursuje mnóstwo samochodów, które zakłócają życie mieszkańcom Szczyglic przez hałas i szum. Przy tak uciążliwej obwodnicy nie zostały postawione ekrany akustyczne ponieważ z mieszkańcami Szczyglic Rejonowa Dyrekcja Autostrad i Dróg się nie liczy. Po wielu rozmowach z Dyrekcją, które nie były zadawalające dla nas mieszkańcy Szczyglic założyli Stowarzyszenie Rozwoju Szczyglic INTEGRACJA. Sprawę oddaliśmy do sądu prywatnie. Nie będę się rozpisywał o rozprawach jakie się odbywały, ale dotychczas ekranów nie ma. Sprawa się ciągnie prawie siedem lat i jest ot temat „rzeka”, chociaż ostatnio coś drgnęło ponieważ sąd nakazał krakowskiej dyrekcji starać się o pozwolenie na budowę ekranów w Szczyglicach dając termin trzech miesięcy.

Następna sprawa to jest lotnisko im Jana Pawła II w Balicach, które rozwija się dynamicznie. Znowu mieszkańcy Szczyglic, Rząski i Balic (Podkamycze) będą narażeni na dużo większy hałas niż dotychczas. Ma być wybudowany nowy pas startowy, tzw. „wariant północny” narażając nasze miejscowości na większe utrudnianie życia przez bardzo duży hałas. Oprócz tego samoloty wojskowe latają nad Szczyglicami co się wiąże z nasileniem hałasu. Zastanawiam się, czy samoloty wojskowe nie mają obowiązku latania wyznaczonymi korytarzami.
Ze względu na uciążliwości lotniska oraz budowę nowego pasa startowego (północnego) mieszkańcy wcześniej wymienionych miejscowości zorganizowali protest, żądając remontu istniejącego już pasa startowego. Na tym proteście byli obecni dziennikarze z różnych gazet którzy robili wywiady a te bolączki mieszkańców do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane oprócz małej wzmianki w Dzienniku Polskim. Myślę, że na ten temat będzie więcej publikacji i do niego jeszcze powrócimy.

Mieszkańcy Szczyglic mają miejsce na którym chcą zbudować park który służył będzie nie tylko dla Szczyglic ale i dla innych miejscowości. Park został zaprojektowany. Budowa tego parku się rozpoczęła. Realizacja tego przedsięwzięcia zależy tylko od finansów.
Jest bardzo dużo tematów w Szczyglicach o których trzeba pisać i myślę, że będziemy Państwa o tym informować.

Edward Rogóż