Na sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 23 lutego 2018 r. Wójt Gminy Zabierzów, przedstawiła Radzie Gminy projekt podziału gminy Zabierzów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Początkowo zaproponowany przez Wójta Gminy podział wyglądał następująco:
Okręg nr I – 5 MANDATÓW
Rząska (2448), Aleksandrowice (689), Balice (1289), Brzoskwinia (950), Szczyglice (708).
Okręg nr II – 5 mandatów
Nielepice (817), Młynka (266), Pisary (750), Rudawa (1886), Radwanowice (688), Niegoszowice (501), Brzezinka (707),
Kochanów (366).
Okręg nr III – 6 mandatów
Więckowice (683), Karniowice (919), Bolechowice (2262), Zelków (931), Ujazd (472),
Brzezie (1142), Kobylany (865).
Okręg nr IV – 5 mandatów
Zabierzów (5541), Kleszczów (381), Burów (440).

Ostatecznie na wniosek Radnego Andrzeja Krawczyka, który poparło 11 radnych wspierających Wójta – Gmina Zabierzów została podzielona na następujące okręgi wyborcze:
Okręg nr I – 5 mandatów
Rząska (2448), Aleksandrowice (689), Balice (1289), Brzoskwinia (950), Szczyglice (708).
Okręg nr II – 5 mandatów
Nielepice (817), Młynka (266), Pisary (750), Rudawa (1886), Radwanowice (688), Brzezinka (707), Kochanów (366) Kleszczów (381), Burów (440).
Okręg nr III – 6 mandatów
Karniowice (919), Bolechowice (2262), Zelków (931), Ujazd (472), Brzezie (1142), Kobylany (865) Niegoszowice (501).
Okręg nr IV – 5 mandatów
Zabierzów (5541), Więckowice (683).

 

Nowy podział Gminy Zabierzów na okręgi wyborcze powoduje, że w kilku sołectwach nie uwzględnia się wspólnych celów mieszkańców, przynależności do określonego środowiska oraz odbiera się mniejszym sołectwom szanse na swojego reprezentanta w Radzie Gminy. Nasuwa się stwierdzenie, że jest to podział czysto polityczny, mający na celu wyeliminowania niewygodnych radnych w kolejnych wyborach.
Sołectwo Burów zawsze było w okręgu wyborczym z Sołectwem Balice, z którym bezpośrednio graniczy, mamy wspólne drogi gminne oraz powiatowe, dzieci z Burowa uczęszczają do szkoły w Balicach oraz jest to jedna parafia. Jednakże jak powiedziała Wójt Gminy Zabierzów na zebraniu w sołectwie Burów – to sołtys i mieszkańcy
Balic złożyli wniosek do Wójta Gminy Zabierzów, by w kolejnych wyborach nie mieli okręgu wyborczego ze sołectwem Burów – gdyż przez Burów nie mają swojego radnego. Biorąc pod uwagę wspólną historię i tradycję, przykro jest usłyszeć takie słowa. Kolejne zebranie i kolejna odsłona, tym razem w sołectwie Aleksandrowice. Mieszkańcy dowiedzieli się, że sołtys sołectwa Kleszczów powiedział, że nie chce być w okręgu z sołectwem Aleksandrowice! Przypadek? Chyba nie! Warto zadać sobie pytanie, czy skoro Wójt Gminy spełnia każde życzenie „wybranych sołtysów”, to czy jest to w porządku w stosunku do pozostałych miejscowości???

Mieszkańcy Burowa podpisali petycję (liczba podpisów 145), która została odczytana na sesji przed głosowaniem, aby zachować podział na okręgi wyborcze z roku 2010 i niestety, ani Wójt, ani 11 radnych (Andrzej Krawczyk, Henryk Krawczyk, Wiesław Czajowski, Kazimierz Kapelan, Tomasz Kasprzyk, Jan Surówka, Jacek Kozera, Tadeusz Brzuchacz, Wojciech Stępień, Wiesław Cader, Jan Szczepański) nie zareagowali na postulaty 145 mieszkańców. Więc jak to jest, wniosek 1 mieszkańca się uwzględnia, a postulaty 145 mieszkańców NIE!!!

Klamka zapadała. Gmina Zabierzów została podzielona na 4 okręgi wg projektu Wójt Gminy Zabierzów i zmiany wprowadzonej przez Radnego Andrzeja Krawczyka. Czy jest to podział dobry czy zły, zweryfikują wyborcy.

Katarzyna Zielińska

* W nawiasach podano liczbę mieszkańców