Mieszkańcy Zabierzowa obecni w dniu 27 września 2017 r. za zebraniu wiejskim nie wyrazili zgody na sprzedaż starego budynku urzędu gminy przy ul. Kolejowej! Za sprzedażą budynku opowiedziało się tylko 10 osób, przeciwko 90 osób, a 12 uczestników zebrania wstrzymało się od głosu.
Natomiast warto przypomnieć, że kilka dni wcześniej – 20 wrześniu 2017 r. na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Zabierzów pojawił się – projekt uchwały o sprzedaży tego budynku, który został pozytywnie zaopiniowany przez radnych, przy jednym moim głosie sprzeciwu. Nie poczekano nawet do zebrania wiejskiego by Mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tej sprawie. Dlatego dziękuję wszystkim Mieszkańcom za wsparcie i przybycie na zebranie wiejskie. Dziękuję radnym z Zabierzowa – Jerzemu Cywickiemu i Jerzemu Kowalikowi za wspólny, zdecydowany głos przeciw sprzedaży.
Należy jeszcze przypomnieć, że w 2012 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Zabierzów podjęło uchwałę o przeznaczeniu ówczesnego budynku urzędu gminy po przeniesieniu do nowego obiektu, na potrzeby ośrodka zdrowia. Niestety do dzisiaj ta uchwała nie została zrealizowana, z nieznanych przyczyn. Budynek powinien być wykorzystany na potrzeby całej społeczności gminy, w tym cele zdrowotne, cele kulturalne oraz świetlice dla dzieci i młodzieży.

Edmund Dąbrowa