Kochanow1Będzie nakaz remontu Willi w Kochanowie! Lata zaniedbań, niedofinansowanie, brak ogrzewania to główne przyczyny obecnego stanu willi. Najwyższy już czas podjąć konkretne decyzje, bo jak zauważyli kontrolerzy,
z uwagi na bardzo zły stan budynku, nakaz wykonania remontu zostanie wydany z terminem do końca 2017 roku. To bardzo niewiele czasu…

W dniu 10 listopada, Wojewódzki Małopolski Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę stanu technicznego znanej wszystkim Willi w Kochanowie. I dobrze się stało! Dlaczego dobrze? Może dlatego, że raz na zawsze prysło przeświadczenie o braku możliwości rozbudowy oficyny, co dla mieszkańców Kochanowa – z uwagi na brak budynku sołeckiego z prawdziwego zdarzenia – jest wydaje się kluczowe.

Oczywiście willa odrestaurowana być musi, ale w planowanym (mam nadzieję) przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, będzie można wprowadzić założenia programowe dla rozbudowy oficyny na potrzeby sołectwa. Tak naprawdę jedynym materialnym „kapitałem” mieszkańców jest wspomniany kompleks willi. Jest to zarazem chyba jedyny tak duży, drewniany zabytek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych w Gminie Zabierzów. Nie chcę się rozpisywać po raz kolejny już raz nad możliwościami zagospodarowania obiektów, ale willa z powodzeniem może spełniać rozliczne funkcje kulturalne, służąc całej gminie, a rozbudowana oficyna przez lata służyć może mieszkańcom jako budynek sołecki.

Kochanów jest małą wsią, liczącą nieco ponad 300 mieszkańców i w planach inwestycyjnych Gminy Zabierzów jest ciągle pomijany. Wydaje się również, że mieszkańcom Kochanowa brakuje właściwego lobbingu. Nie mają „swojego” Radnego, jak inne sołectwa, co wyraźnie daje się zauważyć przy dzieleniu budżetu. Dlatego między innymi nasze stowarzyszenie próbuje im pomóc. Jako Społeczny Opiekun Zabytków zawnioskowałem do Rady Gminy Zabierzów o zabezpieczenie kwoty 100 000 zł na wykonanie w roku 2016 projektu remontu kompleksu willi. Niedawno, do naszej redakcji zwróciła się grupa mieszkańców Kochanowa, którzy widzą potrzebę odrestaurowania tego zabytku. Przekazali petycję, którą podczas ostatniej sesji Rady Gminy Zabierzów, złożyłem na ręce przewodniczącej Rady Gminy. Mieszkańcy zebrali ponad 120 podpisów, co jak na Kochanów jest liczbą bardzo reprezentatywną. Podczas kontroli, w imieniu stowarzyszenia zadeklarowałem też nieodpłatne przygotowanie wstępnych założeń do przyszłego projektu rozbudowy oficyny – coś w rodzaju koncepcji, która pozwoli uwzględnić potrzeby mieszkańców w planowanym przetargu. Koncepcję i możliwości rozbudowy będzie też można przedstawić na najbliższym zebraniu wiejskim.

W kontroli oprócz przedstawicieli konserwatora zabytków i inspektorów z urzędu gminy uczestniczyli również: Sołtys Kochanowa, przewodniczący Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy sołectwa. Stowarzyszenie „Czas na Zabierzów”, na zaproszenie konserwatora reprezentowałem osobiście.

Łukasz Grzelewski

 Publikacja artykułu za zgodą redakcji gazety „Czas Gminy Zabierzów”.