Na zebraniu wiejskim we wrześniu 2016 roku była uchwalona do wykonania droga z chodnikiem i odwodnienie od granicy Młynki w stronę pętli I etap do p. Tatarucha. Kwota przeznaczona na tę inwestycję to 350 tys. zł. Od lutego 2017 r. nie został wykonany nawet projekt na I etap drogi, a został dołożony odcinek drogi krajowej 79 (ul. Kalwaryjska Sołectwo Rudawa) do naszej granicy.
II etap inwestycji od p. Tatarucha do pętli autobusowej ma być rzekomo wykonany w 2018r. za kwotę 350 tys. zł. Chodnik jest bardzo potrzebny nie tylko mieszkańcom Młynki ale też Rudawy. Była też uchwalona do realizacji droga powiatowa 2123K. Na to zadanie przeznaczono 32 tys. z budżetu gminy i 50 tys. z powiatu.
Inwestycja była planowana na 2017 rok.
Na co zostały przeznaczone pieniądze? (350 tys. i 32 tys.)
Jesteśmy najmniejszym sołectwem w gminie i najbardziej omijanym.

Jerzy Dąbek