Na zebraniu wiejskim, które odbyło się w Aleksandrowicach 31.07.2018 r. przedstawiona przez władze Gminy i Powiatu informacja w sprawie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 2121 K na odcinku Balice Rondo – Aleksandrowice Osiedle, niewiele wniosła do tego co już wiemy. Widzimy, że nic nie zrobiono w tej sprawie w ostatnich trzech latach.

Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego poinformował Mieszkańców, że realizacja ciągu pieszo-rowerowego będzie dofinansowana przez powiat krakowski, ale inwestorem jest Gmina Zabierzów i to Gmina będzie rozpisywać przetarg na wykonanie projektu. W tym celu do końca listopada b.r. powiat przygotuje dokumentację, m.in.: mapy do celów projektowych i mapy podziałów, które umożliwią szybsze wyłonienie wykonawcy projektu tej inwestycji. Pan Bartłomiej Stawarz – zastępca Wójta Gminy Zabierzów zapewnił, że niezwłocznie po tym ogłoszony zostanie przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Włodarze Gminy i Powiatu złożyli obietnice, że do połowy roku 2019 powinny być wydane wszystkie pozwolenia na budowę, a w drugiej połowie 2019 roku rozpocznie się realizacja inwestycji.

Maria Kwaśnik