kciuk_do_gory_okW dniu 28 marca 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję środowiskową dla obwodnicy Zabierzowa. Tym samym postępowanie odwoławcze zostało umorzone!

Decyzja jest ostateczna, ale jeszcze nie prawomocna. Oznacza to, że zatwierdzony został ostateczny przebieg drogi.

W maju 2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na koncepcję programową, opracowanie zbliżone do projektu budowlanego, zawierające dokumentację geologiczno-inżynierską pod konkretny wariant – powiedziała Magdalena Ślaga z GDDKiA oddział Kraków. Według GDDKiA wykonanie tej koncepcji, w tym badań geologicznych ma potrwać ok. 12 miesięcy. Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na projekt i wybudowanie obwodnicy.

Warto pamiętać, że od kilkunastu lat trwają różne działania aby powstała obwodnica Zabierzowa. Większość akcji podejmowali mieszkańcy Zabierzowa zrzeszeni w Społecznym Komitecie na rzecz Budowy Obwodnicy Zabierzowa. Uciążliwości drogi krajowej nr 79 przedstawione zostały we wszystkich głównych mediach w naszym kraju. A trasa pod obwodnicę została zarezerwowana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów już w 1991 r. Inwestycja pod nazwą „Obwodnica Zabierzowa” będzie nowym odcinkiem drogi krajowej, który zbierze ruch z dróg lokalnych. Zdaniem projektantów, jeżeli nie powstałaby obwodnica, to droga krajowa nr 79 przez Zabierzów zakorkuje się, bo jej przepustowość jest ograniczona.

Edmund Dąbrowa