Cała procedura zakupu działki na rogu ulic Krakowskiej i Kalwaryjskiej rozpoczęła się na początku 2014 r. W celu zdobycia środków finansowych na zakup wymienionej nieruchomości znajdującej się bezpośrednio przy kościele, postanowiono dokonać sprzedaży działki przy ul. Wrzosowej (zlokalizowanej przy granicy z Kochanowem). Teren w centrum Zabierzowa może bardziej służyć mieszkańcom niż nieruchomość leżąca na skraju miejscowości.
W celu zrealizowania zakupu działki przy kościele najpierw na zebraniu wiejskim Zabierzowa podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrzosowej o powierzchni 32 arów. Potem w lipcu 2014 r. na sesji Rady Gminy Zabierzów radni wyrazili zgodę na sprzedaż tego terenu przy ul. Wrzosowej. Jednocześnie ustalając, że ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nastąpi zakup działki przy kościele. Wymieniony teren przy ul. Wrzosowej został sprzedany przez urząd gminy w połowie 2015 r. Dlatego w listopadzie 2015 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę o nabyciu nieruchomości złożonej z działki nr 1152/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz niezabudowanej działki nr 101/274 obie przy kościele o łącznej powierzchni 9 arów. W celu urządzenia tam miejsca pod targ i parking. Jednak w budżecie gminy w 2016 r. nie znalazły się żadne środki finansowe na to zadanie.
Niestety w kolejnym roku, w projekcie budżetu gminy na 2017 r. również nie było żadnych pieniędzy na tę inwestycję. Dopiero radni z Zabierzowa przeznaczyli na urządzenie parkingu i miejsca pod targ 56 tys. zł. W czasie tegorocznych wakacji za tę kwotę wykonano m.in. wycięcie drzew i krzewów, uporządkowano teren, rozsypano kamień i utwardzono teren.
W sierpniu 2017 r. radni z Zabierzowa przeznaczyli jeszcze 80 tys. zł na odwodnienie i położenie kostki brukowej na tej działce.

Edmund Dąbrowa