Na przełomie 2015 i 2016 roku, po uzyskaniu informacji, że Zakład Doświadczalny
Sp. z o.o. Instytutu Zootechniki w Balicach wystawił do sprzedaży stawy rybne znajdujące się w Aleksandrowicach dzięki ogromnej determinacji władz sołeckich i mieszańców Aleksandrowic, (przypomnę tutaj złożoną do Wójta i Rady Gminy Zabierzów petycję podpisaną przez 279 mieszkańców Aleksandrowic oraz uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie odpłatnego nabycia stawów w Aleksandrowicach), udało się zakupić przedmiotowe stawy o łącznej powierzchni 6,25 ha na rzecz Gminy Zabierzów.

Dzięki społecznej mobilizacji mieszkańców zorganizowane zostały dwie duże akcje porządkowania otoczenia stawów: 16 kwietnia i 11 czerwca 2016 r. w których wzięło udział aż 250 osób.
To w trakcie tych prac porządkowych padła propozycja utworzenia koła wędkarskiego, które objęłoby opieką pozyskane stawy. Zebranie założycielskie odbyło się 23 maja 2016 r., gdzie postanowiono, że instytucjonalną formą działalności będzie Sekcja Wędkarska Klubu Sportowego „Topór Aleksandrowice”.
Od początku swego powstania Sekcja Wędkarska podejmuje szereg inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki stawów i ich otoczenia. Gdyż na podstawie zawartej umowy z Gminą Zabierzów, stawy zostały oddane w użyczenie właśnie Klubowi Sportowemu.

Sekcja Wędkarka KS „Topór Aleksandrowice” liczy aktualnie 53 członków. W kwietniu, członkowie sekcji Klubu pracowali przy oczyszczaniu stawu z wyspą. Dokończona została też budowa trzech wędkarskich pomostów , które aktualnie są także udostępnione do obserwacji, oraz wyczyszczono z samosiejek i krzaków część terenu wokół potoku Aleksandrówka, na wysokości stawu. Jak widać, efekt jest wspaniały. Staw odzyskał piękne walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Działania Sekcji Wędkarskiej wspiera sołectwo Aleksandrowice. Do chwili obecnej udało się, dzięki pozyskanym środkom z Gminy Zabierzów wzmocnić groblę stawu dolnego, odtworzyć urządzenia hydrologiczne, oczyścić częściowo misę stawu. Z kolei ze środków społecznych wykonane zostały pomosty wędkarskie, tablice informacyjne, a z grantów przyznanych sołectwu przez Airport Kraków urządzono miejsce rekreacji wyposażone w stoły i ławki parkowe oraz rozpoczęto realizację projektu oświetlenia i monitoringu stawów.

Stawy w Aleksandrowicach zostały objęte również programem rewitalizacji zbiorników wodnych na terenie województwa małopolskiego prowadzonym przez Małopolski Zespół Parków Krajobrazowych, o co bardzo zabiegałam.
Aleksandrowickie stawy dzięki zaangażowaniu wielu osób stają się przyrodniczą perełką, miejscem wypoczynku i rekreacji dla ogółu mieszkańców naszej i sąsiednich miejscowości.

Maria Kwaśnik