Co dalej z ciągiem pieszo – rowerowym w pasie drogi
powiatowej nr 2121k na odcinku Balice – Aleksandrowice?

    Mieszkańcy sołectw Gminy Zabierzów: Aleksandrowic, Balic, Burowa, Brzoskwini, i Nielepic oraz uczestnicy tej drogi z sąsiadujących miejscowości: Morawicy, Chrosnej, Zalasu czy Mnikowa bezskutecznie proszą włodarzy Gminy Zabierzów oraz Powiatu Krakowskiego o jak najszybszą realizację ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 2121 na odcinku Balice – Aleksandrowice.

Budowa tego ciągu jest sprawą priorytetową dla wszystkich użytkowników tej ruchliwej drogi. Wielu z Państwa dostrzega, że problem wymaga interwencji. W ostatnim czasie otrzymałam mnóstwo pytań, wielu z Państwa dzieliło się ze mną swoimi obawami oraz niepokojem dotyczącym opóźnień w realizacji tego przedsięwzięcia. Sygnały pochodziły zarówno od Mieszkańców okolicznych miejscowości jak i pracowników firm, które funkcjonują przy drodze powiatowej, a także od rodziców dzieci, które pokonują ten niebezpieczny odcinek pieszo lub na rowerach (i będą pokonywać coraz częściej, gdyż w najbliższym czasie zostanie oddana do użytku nowa restauracja fast-foodowa, bardzo popularna wśród dzieci).

Jest to prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny odcinek w sieci dróg powiatowych. Piesi pragnący pokonać tę odległość narażeni są na niebezpieczeństwo utraty życia, z uwagi na całkowity brak poboczy, wąską jezdnię, głębokie rowy w pasie drogowym i ogromny ruch samochodowy na tej trasie (główna trasa dojazdowa tej części powiatu do miasta), który jeszcze dodatkowo jest spotęgowany poprzez samochody dostarczające materiały budowlane dla inwestycji, które tam powstają.

Historia starań Mieszkańców o tę inwestycję sięga 2015 roku. Na przestrzeni tego czasu władze Gminy Zabierzów i Powiatu Krakowskiego: Pani Alicja Wójcik – wówczas radna i członek Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz Pan Bartłomiej Stawarz – zastępca Wójta Gminy Zabierzów informowali, że wykonywany jest projekt, a rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2018 r. Zapewniano również, że udało się też uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację tego zadania
w kwocie 2 mln 800 tys. zł, a pozostałą kwotę niezbędną do realizacji ok. 1 mln miały wspólnie pokryć Gmina Zabierzów i Powiat Krakowski.
Niestety, co należy podkreślić z ogromnym żalem, pomimo zapewnionych środków Inwestycja nie rozpocznie się w 2018 roku, co więcej, zagrożona jest również realizacja tego zadania w kolejnym – 2019 roku, bo zgodnie z umową partnerską podpisaną pomiędzy Gminą Zabierzów, a Powiatem Krakowskim koniecznym warunkiem do realizacji w 2019 r. było wykonanie i złożenie gotowego projektu do dnia 30.06.2018 r. Termin ten minął i jak informują nas władze Gminy i Powiatu – nie dość, że nie ma projektu, to nawet nie ma wyłonionego wykonawcy projektu, a urzędnicy wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością…

Ta stracona szansa boli podwójnie, gdyż przez wspomniane wyżej błędy w postaci opieszałości urzędników oraz niedopilnowania terminów, nie udało się połączyć realizacji interesującej nas inwestycji z budową ważnego strategicznie odcinka od Szczyglic przez most na Rudawie do Krakowa. Była duża szansa na to, by móc zrealizować spójny i korzystniejszy projekt przy okazji przebudowy mostu, a gdy zostanie on odrębnie zrealizowany, to nasz odcinek może być uznany za mniej ważny i zaniechany lub odłożony na nieokreślony czas.
Znów więc nie wiemy nawet, czy finansowania będziemy mogli spodziewać się na 2020 rok i dalej, bo po prostu nie ma żadnych konkretów, a sprawa jest stopniowo wyciszana. Nie dajmy na to zgody. Mówmy głośno o tym, że realizacja tej inwestycji jest dla nas bardzo potrzebna.
Nie zgadzajmy się na to, aby pomimo zapewnionych środków w kwocie ok. 4 mln, przez brak projektu i opieszałość urzędników nie powstała tak ważna i konieczna inwestycja. Mieszkańcy kategorycznie domagają się od władz Gminy Zabierzów i Powiatu Krakowskiego których wybrali, aby realizowali ich pierwszoplanowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, a taką jest ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogi powiatowej nr 2121 na odcinku Balice – Aleksandrowice. To jest dla nas sprawa priorytetowa.

31 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 18 w świetlicy w Aleksandrowicach odbędzie się zebranie wiejskie m.in. w temacie realizacji ciągu pieszo-rowerowego. Oczekujemy, że władze Gminy i Powiatu:
Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów, Wojciech Pałka – Starosta krakowski, Alicja Wójcik – Przewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego, przekażą nam informacje o postępach w realizacji tego zadania. W kolejnych wydaniach gazetki poinformuję o tym wszystkich Państwa i wspólnie zastanowimy się, jakie podjąć dalsze działania.

Maria Kwaśnik