W maju ubiegłego roku spółka budowlana Hydro Invest z Krakowa wygrała przetarg na rozbudowę szkoły w Zabierzowie. Całkowity koszt rozbudowy to 10 mln 473 tys. zł. Według harmonogramu w tym roku wykonawca powinien zrealizować tzw. stan surowy zamknięty. Na jego sfinansowanie w tegorocznym budżecie gminy zaplanowaliśmy ponad 5 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja miała być zakończona w maju 2018 roku.

Miała być, ale jak informują gminni urzędnicy, nie będzie!

Pierwsze niepokojące informacje o problemach z rozbudową szkoły pojawiły się w maju. Czytamy o nich na stronie internetowej urzędu gminy w notatce zatytułowanej  „Wykonawca przerwał rozbudowę szkoły”, z której dowiadujemy się, że wykonawca przerwał roboty budowlane pod pretekstem niekompletności dokumentacji projektowej.
Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizacją inwestycji, niewielka część dokumentacji faktycznie wymaga zmiany, a dotyczy ona jednej ze ścian zewnętrznych budynku.
Jak czytamy w notatce, urząd podjął działania, by autor projektu dokonał koniecznych zmian w projekcie. Po ich naniesieniu zostaną pozyskane stosowne zgody i decyzji organu architektoniczno-budowlanego, czyli zatwierdzenie projektu zamiennego i ponowne uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Wicewójt, z wykształcenia architekt, na spotkaniu z rodzicami w szkole stwierdził, że wykonawca może kontynuować rozbudowę robiąc jakieś inne roboty, natomiast poprawioną dokumentację i pozwolenia dostanie później. Później to znaczy za kilka miesięcy.

Dyżurny inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował nas, że w zaistniałej sytuacji wykonawca może kontynuować roboty, ale tylko w takich miejscach, które nie kolidują z konieczną zmianą dokumentacji projektowej. Czy są takie obszary? Tego już urzędnicy gminni nie powiedzieli.

Czas płynie, zatrzymanie robót w środku sezonu budowlanego grozi poważnym opóźnieniem inwestycji, a wymiana korespondencji pomiędzy urzędnikami a wykonawcą trwa. W jednym z kolejnych pism generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, poinformowała Urząd Gminy o złożeniu w Sądzie Rejonowym wniosku o ogłoszenie upadłości. Po tym fakcie, w kolejnej notatce Urząd Gminy informuje, że zmierza do rozliczenia i zamknięcia umowy zawartej ze Spółką, dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz możliwie szybkiego wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych w trybie Prawa Zamówień Publicznych.

Wiemy już, że planowany na maj 2018 roku termin zakończenia rozbudowy nie zostanie dotrzymany.  W sierpniu do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Krakowie wpłynął w końcu wniosek o uzgodnienie projektu zamiennego. Procedura zatwierdzenia i wydania pozwolenia nawet przy dużym pośpiechu potrwa co najmniej miesiąc.

Czekamy.

Jerzy Cywicki