W maju ubiegłego roku spółka budowlana Hydro Invest z Krakowa wygrała przetarg na rozbudowę szkoły w Zabierzowie. Całkowity koszt rozbudowy to blisko 10,5 mln zł. Według harmonogramu w tym roku wykonawca powinien zrealizować tzw. stan surowy zamknięty. Na jego sfinansowanie w tegorocznym budżecie gminy zaplanowaliśmy ponad 5 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja miała być zakończona w maju 2018 roku. Miała być, ale jak się okazuje, nie będzie!

Pierwsze niepokojące informacje o problemach z rozbudową szkoły pojawiły się w maju. Czytamy o nich na stronie internetowej urzędu gminy w notatce zatytułowanej „Wykonawca przerwał rozbudowę szkoły”, z której dowiadujemy się, że wykonawca przerwał roboty budowlane pod pretekstem niekompletności dokumentacji projektowej. Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizacją inwestycji, niewielka część dokumentacji faktycznie wymagała zmiany, a dotyczyła ona jednej ze ścian zewnętrznych budynku. Jak czytamy w notatce, urząd podjął działania, by autor projektu dokonał koniecznych zmian w projekcie. Po ich naniesieniu w sierpniu do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Krakowie wpłynął w końcu wniosek o uzgodnienie projektu zamiennego. Procedura zatwierdzenia i wydania pozwolenia została zakończona i urząd uzyskał pozwolenie na budowę.

Wydawać by się mogło, że główna przeszkoda została pokonana i urząd zrealizuje obietnicę złożoną na spotkaniu
z rodzicami, czyli przeprowadzi nowe postępowanie przetargowe, wyłoni kolejnego wykonawcę i wstrzymana na chwilę rozbudowa ruszy w 2018 roku.
Ale stało się inaczej. W czerwcu na połączonym spotkaniu Komisj Edukacji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Gospodarki Komunalnej radni zostali zaskoczeni propozycją wójta, która zgłosiła wniosek o zmianę przeznaczenia rozbudowywanego obiektu proponując aby zamiast szkoły w budynku został założony żłobek i ulokowana biblioteka publiczna.

Ta propozycja spotkała się ze stanowczą dezaprobatą ze strony rodziców. W październiku odbyło się w szkole spotkanie z udziałem władz gminy. Po długiej dyskusji uzgodniono, że do nowej części szkoły zostaną wprowadzone oddziały przedszkolne co pozwoli przyjąć do przedszkola wszystkie 3-latki. Rodzice wyrazili też negatywną opinię na propozycję umieszczenia w rozbudowywanym budynku biblioteki gminnej, żłobka i centrum multimedialnego. Ustalono, że firma projektowa w ramach jednej umowy wykona też projekt remontu obecnie funkcjonującego budynku szkoły, oraz projekt nowej organizacji ruchu drogowego, zakładającego budowę drogi wzdłuż Orlika, co da możliwość wyjazdu na ul. Szkolną. Poprawiony projekt ma też przearanżować aulę w multimedialną salę wielofunkcyjną, dostosowaną do prowadzenia w niej zajęć sportowych bez użycia piłek. Projektowana, duża świetlica ma zostać tak zorganizowana, aby w czasie przerw obiadowych powiększyła przestrzeń jadalni. Bardzo ważne będzie dostosowanie obecnej szkoły do potrzeb uczniów poruszających się na wózkach, by mogli korzystać ze wszystkich pomieszczeń w szkole.

Wizualizacja poprawionego projektu ma zostać zaprezentowana na spotkaniu z rodzicami w styczniu 2018 r.

Jerzy Cywicki