Biedronka_www    Postulat poprawy bezpieczeństwa mieszkańców mieszkających przy drodze krajowej w Zabierzowie, jak do tej pory, nie znajduje właściwego zrozumienia u naszej gminnej władzy. W grudniu ub. roku na sesji Rady Gminy radny Edmund Dąbrowa w imieniu Komisji Statutowo-Regulaminowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, złożył wniosek do Pani wójt, aby w imieniu Rady Gminy i mieszkańców Zabierzowa wystąpiła do komendanta Policji powiatowej o dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa obecnych rozwiązań technicznych na przejściach dla pieszych w okolicy ulic Krótkiej i Willowej oraz bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Topolowej (wyjazd ze sklepu „Biedronka”).

Na kwietniowej Sesji Rady poświęconej bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, o postęp w tej sprawie zapytał, zaniepokojony brakiem odpowiedzi, radny Jerzy Cywicki. Oto odpowiedź wójta na interpelację radnego: „Uprzejmie informuję, że wniosek w tej sprawie zgłoszony na sesji grudniowej, z uwagi na prace nad budżetem, sprawozdawczość roczną i inne dość pilne zadania umknął uwadze inspektora odpowiedzialnego za jego załatwienie, pismo w tej sprawie nie zostało ostatecznie wystosowane. Jednocześnie zapewniam, że wniosek w tej sprawie zostanie niezwłocznie przekazany do Komendanta Wojewódzkiej Policji w Krakowie, o czym Pan Radny zostanie powiadomiony w sposób zwyczajowo przyjęty.”

Radny Cywicki apelując na sesji do Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez drogę krajową w Zabierzowie przypomniał, że w 2013 roku było skierowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rozważenie montażu na istniejących przejściach sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszego. W odpowiedzi GDDKiA przedstawiła jedynie stan oznakowania na drodze i w konkluzji podała, że wnioskowane dozbrojenie przejść w sygnalizację świetlną dla pieszych opiniuje negatywnie. Zgłoszona interpelacja ma ponownie zweryfikować ocenę bezpieczeństwa przejść i jeśli będzie ona wskazywała, że przejścia należy dozbroić w sygnalizację świetlną, zostanie wystosowane ponowne pismo do GDDKiA w tej sprawie.

O tym, jakże istotnym dla mieszkańców problemie, możemy szerzej przeczytać w lutowym wydaniu PANORAMY GMINY ZABIERZÓW w artykule pt. „Czy kiedyś tu będzie bezpiecznie”. Artykuł dostępny na stronie: www.panoramagminy.pl

 

Publikacja artykułu za zgodą redakcji gazety „Czas Gminy Zabierzów”. Tytuł oryginalny: „Chcemy żyć bezpiecznie!”.