Przejście dla pieszych na DK 79 w Rudawie. Widok staranowanych
znaków nie jest tu niczym nowym. Jakie szanse ma pieszy
znajdujący się w tym czasie na wysepce ?

     Na odcinku Kraków – Trzebinia na drodze krajowej nr 79 najgorzej oświetlone przejścia dla pieszych znajdują się na terenie gminy Zabierzów. W styczniu wystosowałem pismo do GDDKiA w sprawie doświetlenia przejść na DK 79. Odbyłem również spotkanie z Naczelnikiem BRD DK 79, który potwierdził moje spostrzeżenia i jednocześnie poinformował mnie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami doświetlenie przejść na tejże drodze jest w kompetencji władz gminy. Na sesji budżetowej zgłosiłem wniosek o zabezpieczenie środków na to zadanie. Wtedy nie udało się, jednak sprawa dojrzała na tyle, że na kwietniowej sesji radni podjęli stosowną uchwałę.
Doświetlonych zostanie 10 przejść w tym wszystkie trzy w Rudawie !
Zadanie ma zostać wykonane do końca br.

Stanisław Dam