Koszty jej wykonania poniósł nieuczciwy wykonawca. 

Droga na której rosną mlecze w Nielepicach jest chyba znana wszystkim mieszkańcom naszej gminy. W poprzednim numerze tej gazety opisywałem cała jej historię, a ponieważ udało się wygrać z nieuczciwym wykonawcą do tematu powtórnie powracam.
Kilkanaście miesięcy trwały utarczki w sprawie jakości nakładki asfaltowej na sławetnej „Mlecznej drodze”.
W sporze tym byłem sam przeciw wszystkim. Na nikim nie robiły odwierty z których jasno wynikało, że wykonawca nas oszukał. Wnioskowałem o przeprowadzenie badań składu masy asfaltowej. Odmawiano mi. Mówiono, że wykonawca dostarczył do urzędu protokoły z laboratorium z których jasno wynika, że skład masy jest taki jaki powinien być.
Nie ustępowałem. Postawiłem sprawę jasno, jeżeli urząd nie zleci wnioskowanych przeze mnie badań, zlecę je na własny koszt. Analizę zlecono. Okazało się, że mój upór miał sens. Otrzymane wyniki różniły się od tych jakie zostały dostarczone do gminy. Wykonawca po zapoznaniu się z nimi bez słowa sprzeciwu na własny koszt wykonał 200 mb nowej nakładki !
Taki obrót sprawy to precedens w naszej gminie. Mam nadzieje, że teraz w spornych sprawach takie badania będą czymś normalnym.

Stanisław Dam