Obwodnica_www    Obwodnica Zabierzowa trafi na listę priorytetów w nowym programie budowy dróg i zostanie wybudowana w perspektywie 2016-2020 roku. Według zapewnienia wiceministra infrastruktury i rozwoju Pawła Olszewskiego, ta jakże oczekiwana pzez zabierzowian inwestycja znalazła się w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.

Wiceminister potwierdził, że inwestycję umieszczono na liście podstawowej Programu Budowy Dróg Krajowych. W grudniu ubiegłego roku obwodnica Zabierzowa trafiła do projektu programu, co wstępnie potwierdza jej realizację w tej perspektywie.

Obwodnica Zabierzowa powstanie w ciągu drogi krajowej nr 79 i będzie miała 10,5 km długości.Koszt jej budowy szacuje się na 333,8 mln zł.
Na początku czerwca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadała, że złoży wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Obwodnica Zabierzowa została również umieszczona wśród priorytetów w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa małopolskiego. Co prawda zapis w tym dokumencie nie gwarantuje realizacji przedsięwzięcia, lecz precyzuje zasady finansowania największych inwestycji w regionie i stanowi umowę między rządem a samorządem.

Zanim jednak GDDKiA będzie mogła rozpocząć procedurę przetargową, rząd musi uchwalić nowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Zgodnie z wieloma zapowiedziami, powinno to nastąpić jeszcze we wrześniu bieżącego roku.

Do 2023 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamierza wybudować w sumie ponad 2,2 tys. km dróg ekspresowych, autostrad oraz obwodnic. Inwestycje te pochłoną łącznie niemal 93 mld zł.

JKrupa_www    „Bardzo się cieszę z przekazanej przez Pana Ministra Pawła Olszewskiego informacji o wpisaniu obwodnicy Zabierzowa do Krajowego Programu Budowy Dróg i Autostrad do roku 2020.
O tą inwestycję zabiegali od lat nie tylko mieszkańcy Zabierzowa, ale również ich parlamentarni przedstawiciele.
W szczególności dużo tutaj pracy włożyli posłowie Józef Lasota i Ireneusz Raś.
Bardzo istotne w tej kwestii było umieszczenie tego projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego w kontrakcie terytorialnym czyli umowie pomiędzy Województwem Małopolskim a Rządem RP, określającej najważniejsze inwestycje regionalne, które rząd zobowiązuje się zrealizować w Małopolsce w tej perspektywie budżetu Unii Europejskiej.
Myślę, że to miało zasadnicze, podstawowe znaczenie. Cieszę się, że strona rządowa z tego zobowiązania sie wywiązała. Teraz zostaje nam wszystkim czuwać nad niezwłocznym przystąpieniem do końcowych prac przygotowawczych i rozpoczęcia budowy przez małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad. I co ważne: mam nadzieję, że zanikną ostatecznie wyrazy protestu i niezadowolenia wyrażane przez część mieszkańców Zabierzowa i wiosek, przez które pobiegnie obwodnica.
Ich kontynuacja mogłaby bardzo zaszkodzić realizacji tego epokowego dla Gminy projektu.” – komentuje Jacek Krupa – członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Przyjęty do realizacji projekt przewiduje budowę blisko 300 metrowego tunelu, który łączył będzie obwodnicę z istniejącą drogą krajową ta terenie Modlniczki w gminie Wielka Wieś.

Jerzy Cywicki